Mezinárodní konference
29. - 30. 10. 2009 | Bratislava
Koberovy

Mezinárodní konference PASIVNÍ DOMY 2009 přinese nejen nejnovější informace na téma pasivních domů, ale je také jedinečnou příležitosti k setkání odborné veřejnosti. Pro letošní ročník je kladen důraz na odbornost příspěvků, především na konkrétní technická řešení. Současně s konferencí proběhne výstava materiálů, výrobků a služeb pro pasivní domy, kde se účastníci i široká veřejnost budou moci seznámit s aktuální nabídkou na trhu.

Při přípravě pátého ročníku konference PASIVNÍ DOMY 2009 pokračuje spolupráce Inštitútu pre energeticky pasívne domy s Centrem pasivního domu.

Setkání architektů, projektantů, stavitelů, učitelů i studentů, zaměstnanců státní správy, investorů a developerů během konference přispěje k navázání inspirativní spolupráce při nových projektech.

Konference se zaměří na témata, která dále prohlubují informace o základních principech pasivních domů:

Příspěvky na konferenci budou simultánně tlumočeny.