Medzinárodná konferencia
29. - 30. 10. 2009 | Bratislava
Koberovy

Mezinárodná konferencia PASÍVNE DOMY 2009 prinesie nie len najnovšie informácie na témy pasívnych domov, ale je zároveň jedinečnou príležitosťou na stretnutie odbornej verejnosti. V tomto ročníku sa kladie dôraz na odbornosť príspevkov, predovšetkým na konkrétne technické riešenia. Súčasne s konferenciou prebehne výstava materiálov, výrobkov a služieb pre pasívne domy, kde sa účastníci a široká verejnosť budú môcť zoznámiť s aktuálnou ponukou na trhu.

Pri príprave piateho ročníka konferencie PASÍVNE DOMY 2009 ppokračuje spolupráca Inštitútu pre energeticky pasívne domy s Centrem pasivního domu.

Stretnutie architektov, projektantov, staviteľov, učiteľov aj študentov, zamestnancov štátnej správy, investorov a developerov počas konferencie prispeje k nadviazaniu inšpiratívnej spolupráce pri nových projektoch.

Konferencia sa zameria na témy, ktoré ďalej prehlbujú informácie o základných princípoch pasívnych domov:

Príspevky na konferenciu budú simultánne tlmočené.