Medzinárodná konferencia
29. - 30. 10. 2009 | Bratislava
Koberovy

PROGRAM KONFERENCIE

Štvrtok 29. októbra 2009
Piatok 30. októbra 2009
Exkurzia 31. októbra 2009

Štvrtok 29. októbra 2009

Zahájenie konferencie
9:00Lorant Krajcsovics, predseda združenia Inštitút pre energeticky pasívne domy

Zahájenie konference

9:05Zástupcovia štátnej a verejnej správy SR a ČR

9:50Róbert Špaček, Lukáš Šip, Ústav experimentálnej ekologickej architektúry, STU v Bratislave (SK)

Udržateľnosť životného čtýlu, životný štýl udržateľnosti

10:00Wolfgang Feist, Passivhaus Institut (DE)

Pasívny štandard - konkrétne riešenie pre globalnu úlohu

10:40Jan Tywoniak, Fakulta stavební, ČVUT v Praze (CZ)

Pasivní domy v českém prostředí 2009

11:00Diskusia

11:10Prestávka
Architektúra v Európe
11:30Josef Smola, Ing.arch. Jozef Smola, Projektový a inženýrský ateliér (CZ)

11:45Georg W. Reinberg, Patricie Taftová, Reinberg ZT GmBH (AT)

Prestavba kultúrno-historického objektu stodoly s technikou pre pasívne domy, kachle a kolektory

12:00Jan Řežáb, JRD s.r.o.,(CZ)

Projekt pasivního bytového domu o 42 bytech - Praha 4

12:15Susanne Højholt, Saint-Gobain Isover a/s (DK)

Skúsenosti s výstavbou 10-tich pasívnych domov v Dánsku

12:30Bjorn Kierulf, Createrra s.r.o. (SK),

Ekologická výstavba EPD

12:45Werner Friedl,(D)

Aktívne s pasívnym domok k plusovému štandardu - ZELENÝ PASÍVNY DOM

13:00Diskusia

13:10Posterové prezentácie

Jan Tywoniak, Dům T
Jozef Štefko, Skúsenosti s realizáciou nízkoenergetického a nízkonákla-dového rodinného domu na báze dreva
Petr Novák, Dynamické modely environmentálnich veličin pasivních domů
Martin Krč, Blower door test n50=0,23, h-1
Barbora Koláčková, Posouzení výstavby z hlediska vzduchotěsnosti obálky budovy
Erwin Szalay, Výstavba pasívnych domov v praxi zo systému Baucell

13:30Obedňajšia prestávka
Skúsenosti z praxe
15:00Aleš Brotánek, ABdesignSTUDIO (CZ)

Problémy při zakládání pasivních domů

15:15Hana Urbášková, Fakulta architektúry, VUT v Brně (CZ)

Okna pasivního domu

15:30Ladislav Platil, STUDIO-THERM (CZ )

Otvorové výplně v nízkoenergetické a energeticky pasivní výstavbě

15:45Josef Chybík, Fakulta architektúry, VUT v Brně (CZ)

Hrubá stavba pasivního domu

16:00Diskusia

16:15Posterové prezentácie

Ján Jedlák, Výpočet lineárnych stratových súčiniteľov - nutné zlo alebo šanca?
Karel Melichárek, Tvary nízkoenergetických a EPD staveb
Martin Spěváček, Pasivní dům v Plzni Božkově
Ondřej Chybík, Český nízkoenergetický rodinný dům 2009
Ján Klimek, Murovaný pasívny dom v Piešťanoch

16:30Prestávka
17:00Marek Ženka, Fakulta stavební, ČVUT v Praze (CZ)

Vliv stínení na výpočet pasivních solárních zisků

17:15Günter Dittrich, ISOCELL Vertriebs, gmbH (AT)

Vzduchotesnosť a izolácia z celulózy v pasívnych domoch

17:30Roman Šubrt, Energy Consulting (CZ)

Wärmebrucken Bauteilkatalog

17:45Michal Navrátil, Miroslav Navrátil - RIGI (CZ)

Hlinené materiály a regulace vlhkosti

18:00Diskusia

20:00Spoločenský večer

Piatok 30. októbra 2009

Občianske budovy a rekonštrukcie
8:30Ján Magyar, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SK)

Slovenské a európske legislatívne predpisy a normy pre oblasť pasívnych domov

8:45Freia Frankenstein-Krug, Sächsische Energieagentur - SAENA GmbH (DE)

Energeticky efektívna výstavba - príklady zo Saska

9:00Axel Bretzke, Hochbauamt der Stadt Frankfurt (DE)

Výhody pasívneho štandardu školských stavieb

9:30Stanislav Karásek, Karon s.r.o. (CZ)

Rekonstrukce rodinného domu v Prostějovičkách, záměr a výsledek

9:45Mario Bodem, ING+ARCH (D)

Sanácia bytového domu do pasívneho štandardu - "len z vonku"

10:00Diskusia

10:15Posterové prezentácie

František Macholda, Využití zkušeností z výstavby pasivních domů pro rekon-strukce panelových domů
Antonín Chadima, Jak jsem „vymyslel pasivní rekonstrukci“
W.J.Jung
Ján Miklánek, A predsa je to možné
Mojmír Urbánek, Celulózová tepelná izolácia v nízkoenergetických a pasívnych stavbách

10:45Prestávka
TZB
11:15Franz Waxmann, Martin Richtarz, holz&solar (AT)

Alternatívne technické zariadenie budov pre alternatívne stavby

11:30Martin Langer, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze (CZ)

Řízení environmentálních parametrů rodinného pasivního domu

11:45Tobias Timm, proKlima - Der enercity-Fonds (DE)

Navrhovanie techniky do pasívnych domov vyžaduje pochopenie a nie normu

12:00Rostislav Kubíček, Martin Krč, Vize Ateliér (CZ)

Optimalizace pasivního domu v ČR

12:15Eberhard Paul, Paul Wärmerückgewinnung GmbH (DE)

Rekuperácia tepla: potenciál úspor energie v porovnaní s inými regeneratívnymi technológiami

12:30Tania Berger, Donau-Universität Krems (AT)

Kvalita vnútorného vzduchu v pasívnych domoch

12:45Diskusia

13:00Posterové prezentácie

Martin Jindrák, Vzduchotechnika a mikroklima interéru budov
Jiří Novák, Vzduchotěsnost pasivních a nízkoenergetických domu v ČR
Jiří Beranovský, Ekonomika a emise CO2 řízeného větrání s rekuparaci tepla
Mária Budiaková, Vplyv technických prvkov na architektonické riešenie pasívnych domov
Miloš Kalousek, Akumulace vnitřních zisků do PCM - absorbéru
Martin Keszegh, Vplyv tepelnej izolácie a obnoviteľných zdrojov energie na zatriedenie objektu do triedy energetickej hospodárnosti z hľadiska vykurovania

13:30Obedňajšia prestávka
15:00Roman Grünner, Universität BOKU Wien (AT/SK)

Pasivne domy vo Viedni - Architektúra - Konštrukcie - Technické zariadenie - Spokojnosť uživateľov - Monitoring

15:15Vladimír Peringer, (CZ)

Hodnocení životního cyklu bytového domu Sunny Woods s nulovou bilanci spotřeby tepla

15:30Martin Konečný, Kalksandstein CZ s.r.o. (CZ)

Časté chyby při návrhu a provádění pasivních domů masivní konstrukce v ČR

15:45Jiří Novák, Fakulta stavební, ČVUT v Praze(CZ)

Potřeba tepla na vytápění, letní tepelná stabilita a tepelně akumulační schopnosti pasivního domu

16:00Diskusia

16:15Prestávka
Energetické a finančné optimalizácie
16:45Jan Antonín, Pavel Kopecký, Fakulta stavební, ČVUT v Praze (CZ)

Tepelná bilance pasivních a nízkoenergetických rodinných domu : parametrická studie

17:00Peter Jackanin, Max 15 s.r.o. (SK)

Zabezpečenie kvality v procese návrhu a výstavby optimalizuje investičné a prevádzkové náklady

17:15Martin Svoboda, JRD s.r.o.,(CZ)

Ekonomika nízkoenergetických a pasívnych domov

17:30Diskusia

17:45Henrich Pifko, Lorant Krajcsovics

Vyhodnotenie konferencie a záver

* Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program konferencie.

Exkurzia

V sobotu 31. októbra sú pre účastníkov konferencie pripravené dve exkurzie. Odchod na obe exkurzie je o 8:00 od Technopolu. Predpokladaný návrat do Bratislavy je o 17:00.

Slovensko
Navštívime tri rodinné domy v Senici, Pieštanoch a Cíferi a rekonštrukciu školy v Starej Turej. Počas cesty bude pre účastníkov zabezpečené občerstvenie.

Rakúsko
Navštívime štyri rôzné objekty. rodinný dom Neulengbach, bytový dom Kammelweg a Utendorfgasse, škola Deutsch Waagram. Počas cesty bude pre účastníkov zabezpečené tlmočenie a občerstvenie.