Medzinárodná konferencia
29. - 30. 10. 2009 | Bratislava
Koberovy

ZÁŠTITA NAD KONFERENCIOU

Záštitu nad konferencí prevzali:

Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR
Ing. Jaroslav Jaduš

Primátor mesta Bratislava
Ing. Andrej Ďurkovský
Primátor mestskej časti Bratislava - Petržalka
Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.
Hlavný architek mesta Bratislavy
Prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD.
Rektor STU v Bratislave
Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc.